Žánr: Historie
Písecká spojka Krále Šumavy

Písecká spojka Krále Šumavy

V knize Písecká spojka Krále Šumavy líčí Jan Měšťan skutečný příběh skupiny lidí z Písecka, Vimperska a Prachaticka, kteří v letech 1949-1951 spolupracovali s legendárním Králem Šumavy Josefem Hasilem.
Zpracováno na základě autentických vzpomínek píseckého autodopravce, který Josefa Hasila vozil, údajů z Archivu bezpečnostních složek a dalších... Více informací →

Pouť mého života

Pouť mého života

Paměti kněze a archiváře Františka Teplého přibližují děj v oblasti českobudějovické diecéze, části jejího českého i německého venkova a města Jindřichova Hradce v letech 1891-1923. Jejich autor reflektuje z pozice konzervativního katolíka dlouhou řadu oblastí a jevů: český i německý nacionalismus, ve sféře politiky pak vytváření politických subkultur... Více informací →

Pravěké tajemství šumavských hvozdů.
Příběhy schované v žule

Příběhy schované v žule

Příběhy schované v žule aneb Vyprávění o volarských božích mukách (půldruhého tuctu let poté) - Stačilo pár desetiletí, a byla zapomenuta jména venkovských usedlostí, lesních křižovatek i celých měst. Pro lidi, kteří přišli do opuštěných šumavských vsí, jako by historie tohoto koutu světa nikdy neexistovala. Báli se jí jako přízraku, který není radno... Více informací →
Příběhy z poválečné Šumavy 2

Příběhy z poválečné Šumavy 2

Druhý díl knihy přináší další příběhy z poválečné Šumavy. Zaznamenává svědectví o osudech zdejších lidí. Dozvíte se o posledním roce konce války, ve kterém se v roli hochštaplera objevil člověk, který zastával místo hospodářského kontrolora, pracovníka kriminálky a GESTAPA, aby se hned v prvopočátku poválečných měsíců objevil v uniformě... Více informací →

Schöningerské pastviny

Schöningerské pastviny

Druhý díl Šumavské trilogie Schreinerské kořeny / Schöningerské pastviny / Údolí Vogelsang.

Více informací →
Schreinerské kořeny

Schreinerské kořeny

První díl z Šumavké trilogie: Schreinerské kořeny / Schöningerské pastviny / Údolí Vogelsang - Skutečný příběh obce Cudrovice v česko-německém pohraničí. Poválečné události, odsun německého obyvatelstva spolu s morální devastací obyvatelstva českého vedly až k úplné likvidaci obce. Dnes zbyla z Cudrovic pouze jedna turistická cedule, otlučená kaplička... Více informací →

Šumavská odysea

Šumavská odysea

Publikace se zabývá historií šumavské hranice v letech 1948–1949 a je rozdělena do dvou částí stejného rozsahu. V první z nich jsou zaznamenány příběhy několika známých osobností, jež zde hranice úspěšně překročily (Ferdinand Peroutka, Eliška Hašková, Coolidge…), dále zde autor lící přestřelky mezi emigranty a strážci hranic a informuje... Více informací →

Šumavská přicházení

Šumavská přicházení

Tři práce z pera Romana Kozáka spojuje téma Šumavy – jejího poznávání, ochutnávání a prožívání: – „Neznámá válka pod Boubínem“ je dobrodružnou rekonstrukcí vojenských operací z listopadu 1918, kdy na šumavské železniční tratě vyjížděly noční přepadové vlaky, aby rozhodly, připadne-li Šumava Rakousku, Německu či nové Československé republice.... Více informací →

Šumavská trilogie — Schreinerské kořeny, Schöningerské pastviny, Údolí Vogelsang

Šumavská trilogie — Schreinerské kořeny, Schöningerské pastviny, Údolí Vogelsang

Když jsem řekl několika příbuzným a přátelům, že se mi narodilo děťátko, někteří věděli oč jde, u některých jsem vzbudil úžas a údiv, což jeden z mladých komentoval slovy: "V tvém postavení a v tvém věku?" Rychle se vysvětlilo, že jsem dopsal další šumavskou novelu, kterou jsem slíbil. "Údolí Vogelsang" je tedy hotovo a zcela volně uzavírá obě předešlé... Více informací →
Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla lesem

Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla lesem

Jedná se o sesbírané vyprávění Pavla Nedvěda, muže, který v 50. letech 20. století vojensky sloužil v dnes již dávno zaniklé obci a následně pak celá léta sbíral informace o lidech, kteří v oblasti Šumavy žili a pracovali. První kniha se věnuje těm, kdo svůj život spojili s lesem - dřevařům, plavcům a nejrůznějším zpracovatelům dřeva, pilařům, řezbářům... Více informací →
Šumavští rodáci vzpomínají 2 – Příběhy z bouřlivých válečných i poválečných let

Šumavští rodáci vzpomínají 2 – Příběhy z bouřlivých válečných i poválečných let

O tom, jaká byla ta původní Šumava i její lidé, vzpomínají místní rodáci. Text působí jako mozaika, v níž se jednotlivé kamínky skládají do větších celků, až nakonec vytvoří plastický obraz času, který sice již dávno pominul, ale v paměti lidí zůstává.

Více informací →