Žánr: Historie
Na střechu českých železnic

Na střechu českých železnic

Vydáno k výročí 100 let železniční tratě Vimperk - Lenora. Více informací →
Na šumavském podlesí
Nové Údolí

Nové Údolí

Vyprávění nejen o kolejích přes hranici. Více informací →
Nýrsko a okolí – Osvobození 1945

Nýrsko a okolí – Osvobození 1945

Několik dní se pokoušely jednotky US Army dobýt toto město, ležící nedaleko Všerubského průsmyku, tvořícího přirozené rozhraní Českého lesa a Šumavy. Velmi poutavé vylíčení posledních dnů války – přinášejících naději, že konečně nastane mír, ale současně velmi krutých, jak je ve svém deníku zanechal jeden z německých obyvatel Nýrska. Bohatá... Více informací →

O počátcích lyžování na Šumavě slovem i obrazem
O sušickém betlému trochu jinak

O sušickém betlému trochu jinak

Řezbáři Karel Tittl a Pavel Svoboda vyřezali a sestavili v roce 2004 mechanický betlém, který je nainstalovaný v Muzeu Šumavy v Sušici. Je dlouhý 5 metrů, hluboký 3,5 metru a vysoký 2,8 metru. Oba tvůrci na něm nechali 3000 hodin práce a podílelo se na něm spousta dalších pomocníků, kteří odvedli spoustu práce zcela zdarma. Kniha o tom všem vypráví s určitou... Více informací →

Oběť soucitu

Oběť soucitu

Povídky ze života uprostřed nádherné šumavské přírody z dob dávno minulých, kdy zapadlí vlastenci pěstovali krásnou češtinu a po večerech sepisovali své každodenní zážitky. Jack Flor však nepsal jen kroniku života, psal příběhy někdy nostalgické, poetické, někdy zas napínavé, které však... Více informací →

Odkaz staré Šumavy

Odkaz staré Šumavy

Další kniha Romana Podholy je oslavou idylické staré Šumavy s rekapitulací všech pozoruhodných míst a důrazem na osobnosti, které je vytvářeli. Dobové foto, kresby, mapy.

Více informací →
Památky města Sušice

Památky města Sušice

První ucelená syntéza památkového fondu jihozápadočeského města Sušice s ambicí podstatně rozšířit a doplnit minuciózní, více než 100 let starý soupis památek Sušice od klatovských badatelů Karla Hostaše a Ferdinanda Vaňka. Tato práce vycházela z jednotné metodiky předepsané Českou akademií věd a umění a popisovala nejen město Sušici, ale celý tehdejší... Více informací →
Paměť Čkyňska – Krajem pod Šumavou v dobách dvou totalitních režimů 1938 – 1968
Paměť hor – Šumava – Říp – Blaník – Hostýn – Radhošť

Paměť hor – Šumava – Říp – Blaník – Hostýn – Radhošť

Autor knihy se pokouší sledovat vznik a vývoj historické paměti spojené s "posvátnými horami" Čechů a Moravanů, ukazuje, jakými změnami toto historické vědomí v průběhu staletí procházelo, až se v 19. století stalo pevnou součástí ideologie formujícího se moderního národa. Více informací →
Partyzánský odboj v jižních Čechách

Partyzánský odboj v jižních Čechách

Vznik, vývoj, organisace a činnost partyzánské skupiny Šumava II. Více informací →