Žánr: Historie
Rok šumavské vesnice

Rok šumavské vesnice

V knize se můžete dočíst o různých starých zvycích na šumavských vesnicích nejen v okolí Sušice. Je zde něco málo receptů starých jídel. O bylinkách i čarování babek kořenářek. Jsou tu pověsti známé i neznámé, pranostiky, pár vět z obecní kroniky. Vše doplněno barevnými fotografiemi z okolí a originálními obrázky malíře z Plzně pana Josefa Černého.... Více informací →
Seidel : fotografická paměť generací

Seidel : fotografická paměť generací

Úvodní text Petr Hudičák. Vydáno pro Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.

Více informací →
Seidel Josef & František : mysterium Šumava = Mysterium Böhmerwald = mysterium Šumava Forest

Seidel Josef & František : mysterium Šumava = Mysterium Böhmerwald = mysterium Šumava Forest

Texty Hana Jirmusová Lazarowitz, Miroslav Reitinger, Petr Hudičák, Zdena Mrázková, archiv Musea Fotoateliér Seidel.

Více informací →
Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

Vyjímečná monografie o unikátní a nejznámější šumavské technické památce, kterou Schwarzenberský plavební kanál bezesporu je.

Kniha obsahuje nejstarší popis kanálu a provozu na něm od Ernesta Mayera, pokračovatele stavitele kanálu Josefa Rosenauera, z roku 1828. Dosud nebylo v češtině publikováno. Další část popisuje nejstarší historii plavení dřeva na... Více informací →

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do polovice 19. století. XXXVIII., Politický okres Prachatický

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do polovice 19. století. XXXVIII., Politický okres Prachatický

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku 19. století; Sv. 38. Politický okres Prachatický. Více informací →
Stachy

Stachy

Nahlédnutí do minulosti, zeměpisný obraz obce. Vše o obci Stachy a okolí.

Více informací →
Stará Šumava ve zvycích adventu a Vánoc

Stará Šumava ve zvycích adventu a Vánoc

Vánoční zvyky a obyčeje jihočeského Pošumaví a Šumavy jsou z celého ročního cyklu českých a německých výročních zvyků a obyčejů jihočeských regionů a Šumavy nejvýraznější a nejemotivnější.Dobu otevírají obchůzky na svátek sv. Barbory. Děj se dále odvíjí přes mikulášské obchůzky, rozverné honičky na sv. Ambrože a obchůzky na sv. Lucii. Zimní... Více informací →
Strašín 1254 – 2004 – ze starobylých končin Šumavy

Strašín 1254 – 2004 – ze starobylých končin Šumavy

Vydáno k 750. výročí první písemné zmínky. Fotografie Jan Kavale. Více informací →
Střední Šumava

Střední Šumava

V ediční řadě Zmizelé Čechy zpracoval autor obrazovou dokumentaci zaniklých památek a jiných nemovitostí v oblasti centrální Šumavy. Původní text seznamuje s historií kraje ve vazbě na architektonické proměny. Více informací →
Střípky z žichovické historie

Střípky z žichovické historie

Kniha je připomenutím tisícileté historie jedné podšumavské obce. Historie zde pojatá však není jen nudným výčtem dat a jmen osobností. Více informací →
Sušice – Zmizelé Čechy

Sušice – Zmizelé Čechy

V rámci edice Zmizelé Čechy představuje autorka obrazovou dokumentaci zaniklých staveb a památek města Sušice.

Více informací →
Sušice brána Šumavy

Sušice brána Šumavy

Kniha je koncipována jako turistiský průvodce městem a jeho okolím. Součastnost i historie Sušice slovem i obrazem. Více informací →