Žánr: Naučná literatura
Historické příběhy ze staré Šumavy

Historické příběhy ze staré Šumavy

Dávné skutečné a podložené příběhy, někdy i v trochu jiných dobových souvislostech, na které se pozapomnělo.
Jihozápadní Čechy, tedy Šumava, Pošumaví a Český les, patří ke kouzelným místům naší země, kde se snoubí příroda s historií. Dějiny, které tudy prošly, byly však často velmi dramatické a znamenaly mnohdy osudný zvrat v životě zdejších... Více informací →

Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec

Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec

Poprvé v českém jazyce zpracováná historie od prvopočátků doložených písemnými zprávami až do konce druhé světové války.

Více informací →
Historie zaniklé obce Bučina (Buchwald)

Historie zaniklé obce Bučina (Buchwald)

Kniha se zabývá vodstvem, průmyslem, řemesly, zvyky či tradicemi na Šumavě. V neposlední řadě pak významnými osobnostmi, které se zde narodily či zde strávily část svého života. Především má ale za cíl zaměřit se na život v kdysi nejvýše položené obci v ČR (1180 m n. m.), která vznikla na samém sklonku 18. století a zanikla po odsunu německých obyvatel... Více informací →

Horní Planá a okolí

Horní Planá a okolí

Kniha seznamuje s vývojem a proměnami území bývalého soudního okresu Horní Planá na Šumavě, které může být jedním z modelových území pro zkoumání zániku a proměn staré Šumavy. Srovnáváním historických dat a současné reality pomocí map a fotografií najdeme jen málo míst, která by se v uplynulém půlstoletí mnohdy velmi radikálně nezměnila. Kniha obsahuje... Více informací →
Horská synagoga Hartmanice, Bergsynagoge Hartmanitz

Horská synagoga Hartmanice, Bergsynagoge Hartmanitz

Text vychází z expozice, kterou dostala ,,do vínku" Horská synagoga v Hartmanicích, když byla po necelých čtyřech letech rekonstrukce 16. 5. 2006 otevřena veřejnosti. Kniha čerpá ze široké škály zjištění, které přinesl ,,Historický výzkum spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě a v Českém lese" probíhající paralelně s rekonstrukcí synagogy. Český a... Více informací →
Hotelový sluha u každého vlaku

Hotelový sluha u každého vlaku

Sborník vydaný k výročí 100 let železnice ve Volarech. Nádraží, vlaky, koleje a všichni ti lidé kolem nich - personál, cestující, zákazníci a kdovíkdo ještě - vytvářejí osobitý svět šumavských lokálek. Svět, který má své zákonitosti a zvláštnosti, svůj řád a rytmus, svůj jazyk a humor, svou historii i poezii. a nepochybně i svoji budoucnost. Více informací →
Hrdinové železné opony

Hrdinové železné opony

Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949-1989. Více informací →
Husinec

Husinec

Kniha přibližuje na 654 stranách dějiny Husince od dob starých Slovanů až téměř do konce 20. století.

Probírá vývoj místního školství, spolkového života, zemědělství a průmyslových podniků. Vypisuje dějiny místní správy církevní i s jejími objekty. Zvláštní kapitoly jsou věnovány místům spojeným s odkazem nejslavnějšího rodáka M. J. Husa.... Více informací →

Husinec v dobových fotografiích

Husinec v dobových fotografiích

Kniha obsahuje největší sbírku pohlednic a dobových fotografií Husince s popisky od doby vzniku fotografie (fotografie Husova domku z roku 1868) až do roku 2011. Fotografie upřesňují a doplňují historické informace. Mapují jednotlivé části Husince, rozvíjející se průmysl, školství a spolkovou činnost. Ukazují významné události v životě města. Přibližují... Více informací →

CHKO Šumava Padesátiletá….

CHKO Šumava Padesátiletá….

Obsahově i fotograficky mimořádně obsažná publikace popisující Šumavu u příležitosti výročí CHKO, a to ze všech možných úhlů pohledu - krajina přírodní i kulturní, ochrana přírody, flora i fauna, lidé a stavby v krajině, krajinný ráz... Více informací →
I my jsme tu byli

I my jsme tu byli

Kniha úvodem popisuje příchod osídlenců z Šumavy a počátky Nepomuku a později i Zalán. Autor dále slovem i obrazem přibližuje život na vsi dle babiččiných vzpomínek i z vlastních prožitků. Autentická výpověď má tak nejen velkou dokumentární hodnotu, nýbrž i kouzlo pocitu bezprostředního zážitku z dob minulých a jejich proměn směrem k současnosti. Více informací →
Identita versus integrita II, Identität versus Integrität II

Identita versus integrita II, Identität versus Integrität II

Dvojjazyčný sborník příspěvků z vědecké konference ,,Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa", která se konala v rámci projektu ,,Historický výzkum spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa". Více informací →