Žánr: Povídky
Ze Šumavy a Pošumaví
Zelený život

Zelený život

Druhá kniha Jacka Flora již nejsou povídky čerpající inspiraci ze „zeleného života“ ale opravdu skutečný život. Nesmírně zajímavé svědectví ze života v šumavském pohraničí během „první republiky“ a okupace.
„Zelený život“ není snadný, sloužit panstvu není jednoduché. Ale když... Více informací →

Zmizelá osada

Zmizelá osada

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Ponurý dramatický příběh z prostředí šumavské dřevařské osady pod Plohausenem. Lidské skutky a osudy, vina a trest na pozadí takřka dokumentárního popisu života a zvyků dřevařů a jejich rodin v hlubokých lesích Šumavy v sedmdesátých letech předminulého století, v tzv. zlatých broučkových dobách po velké zničující vichřici.

Originál: 1923

Více informací →
Vzpomínky na Šumavu IV – Zapomenuté zápisky

Vzpomínky na Šumavu IV – Zapomenuté zápisky

Poslední díl edice neznámých Klostermannových prací. Opět z překladů Maxe Regala, dvě časopisecké povídky a první spisovatelův český text z roku 1887 o kraji jeho srdce – hořejší Vydře.

Více informací →
To jsem já

To jsem já

Publikace má pět částí: Knihu veršů, Knihu epigramů a čtyřverší, Knihu povídek, Knihu úvah, Knihu soudniček.

„Obraz v básni Soumrak je překrásný.“ To jsou pochvalná slova na první báseň této publikace, kterými se vyjádřil v roce 1973 Jaroslav Seifert v dopise adresovaném Františku Taliánovi (je zařazen v úvodu této publikace). Mnoho... Více informací →

Opožděná inventura

Opožděná inventura

Publikace má čtyři části: Knihu povídek, Knihu úvah, Knihu soudniček a Knihu šansonů. K povídkám, úvahám a soudničkám v této knize přibyly i nádherné šansony, které přímo vyzývají ke svému zhudebnění. V doslovu Jiřího Tušla pak najdete něco bližšího o autorovi a jeho přístupu k tvorbě.

Více informací →
Vzpomínky na Šumavu II – Sbírka rozptýlených pamětí

Vzpomínky na Šumavu II – Sbírka rozptýlených pamětí

 

Druhý díl edice neznámých rukopisných, časopiseckých a sborníkových prací šumavského spisovatele včetně interviev. Přibyly také překlady prací K. K. z německých originálů, které provedl M. Regal. Neznámé retro snímky z archivů a fondů soukromých... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu I – Kniha pamětí

Vzpomínky na Šumavu I – Kniha pamětí

Chlapecké srdce, mužná mysl a malý vzrůst. Krátkozraké oči a silný vnitřní pohled. Náruživý kuřák i cudný milenec a manžel. Nimbus profesora i pověst výborného chodce a plavce. To vše byl "básník Šumavy". Sice s hlavou v oblacích, ale pevně nohama na zemi. Energii a moudrost čerpal z respektu a úcty ke svým předkům, neboť se cítil být součástí proudu... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu III – V hájemství starých časů

Vzpomínky na Šumavu III – V hájemství starých časů

 

Předposlední díl edice neznámých či zapadlých textů známého spisovatele Šumavy. V souboru najdete texty z knihy Z mého revíru a další povídky přeložené z německých originálů Maxem Regalem. V bloku se prezentují Klostermannovy originální texty ze starých novin, časopisů a ročenek,... Více informací →