Žánr: Zvířata
Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor

Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor

Autoři knihy, všichni renomovaní ornitologové se v novém Atlasu zaměřují na zajímavé, typické i vzácné druhy ptáků, obývajících oblasti Šumavy, Novohradských hor, ale pochopitelně ve většině případů i další lokality jihočeského regionu a střední Evropy obecně. Nechybí úvodní obecná část o typických stanovištích, taxonomii, popis anatomie a životních... Více informací →
Atlas šumavských rostlin

Atlas šumavských rostlin

Nakladatelství Karmášek tímto titulem zahajuje vydávání ucelené řady populárních, ale fundovaně psaných průvodců po přírodě jihočeského regionu. Postupně budou vycházet další díly o rostlinstvu i zvířectvu Šumavy, Novohradských hor i dalších typických lokalit. Nebudou ale chybět ani historie a národopis a další témata, vážící se k regionu. Každý... Více informací →

Boubínský prales – Národní přírodní rezervace a její dějiny

Boubínský prales – Národní přírodní rezervace a její dějiny

Boubínský prales je nejznámějším chráněným územím České republiky, současně ale také patří k nejstarším lesním rezervacím v Evropě.Přirozený, po staletí lidskou činností téměř nedotčený vývoj lesní vegetace v této části boubínských lesů byl důvodem pro jejich ochranu. Boubín ovšem neleží mimo veškerou civilizaci, ale je součástí středoevropské... Více informací →
Doberské lipanění

Doberské lipanění

Fotografie Michal Štěrba, Jiří Dušek.

Tyto rybářské příběhy z let 2001 - 10 se vztahují k 17,5 km dlouhému úseku Teplé Vltavy od soutoku s Řásnicí v Lenoře až po soutok se Studenou u samoty Smolná Pec. Kniha obsahuje na 160 stranách formátu A5 dvacítku povídek, doplněnou o padesát barevných fotografií na křídě, které pocházejí z Vltavy a jejího... Více informací →

CHKO Šumava Padesátiletá….

CHKO Šumava Padesátiletá….

Obsahově i fotograficky mimořádně obsažná publikace popisující Šumavu u příležitosti výročí CHKO, a to ze všech možných úhlů pohledu - krajina přírodní i kulturní, ochrana přírody, flora i fauna, lidé a stavby v krajině, krajinný ráz... Více informací →
Jelenovití na Šumavě

Jelenovití na Šumavě

Správa Národního parku Šumava vyhodnotila telemetrické sledování tří druhů jelenovitých - jelena evropského, srnce obecného a losa evropského na území Národního parku Šumava. Výzkum jelenovitých na Šumavě přinesl celou řadu zajímavostí a nových vědeckých poznatků, které jsou významné i v evropském měřítku. Více informací →
Kam pěšiny nevedou

Kam pěšiny nevedou

Kniha je malým svědectvím o životě ptáků na jihu Čech v druhé polovině dvacátého století. Obsahuje 48 stran foto příloh.

Více informací →
Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody

Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody

Kniha si klade za cíl podívat se na problematiku boje proti kůrovci na Šumavě z hlediska biologie ochrany přírody. Seznamuje čtenáře s obecnými otázkami ochrany přírody se zvláštním zřetelem ke specifickému charakteru Národního parku Šumavy. Přináší nové exaktní vymezení výškové zonace šumavských lesů, jež je zásadní jak pro pochopení jejich funkce a vzhledu... Více informací →
Myslivci ze Šumavy
Národní park Šumava

Národní park Šumava

Výpravná velkoformátová kniha o NP Šumava. Kniha je rozdělena na oddíly lesy, rašeliniště, flóra, fauna a další, fotografiemi přispělo 20 známých šumavských fotografů. Texty v češtině a angličtině.

Více informací →
Okamžiky živé přírody

Okamžiky živé přírody

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Fotopublikace Zvířata

Vyprávění šumavského zoologa a fotografa, dlouholetého přítele Václava Chaloupka, kterému pomáhal s oblíbenými večerníčky.

Více informací →
Šumava a její perspektivy aneb Šumava pro její milovníky

Šumava a její perspektivy aneb Šumava pro její milovníky

Důvodem vzniku této publikace je nutnost široké diskuze za témata jako je udržitelný vývoj environmentální, ale i ekonomický a sociální, ochrana a přístupnost hodnot Šumavy nebo asistenční ekosystémová obnova a ochrana vegetačních společenstev lesů a bezlesí versus ideologie bezzásahové divočiny v kulturních porostech. Tato a další témata jsou zde popisována... Více informací →