Autor: Anděra Miloš

Po ukončení studia (1970) působil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na katedře systematické zoologie, od r. 1981 je vědeckým pracovníkem zoologického oddělení Národního muzea. Soustřeďuje se na zoogeografii, ekologii a ochranářskou problematiku savců, zejména hmyzožravců, netopýrů a hlodavců. Vydal přes 90 vědeckých publikací včetně řady monografií se zaměřením na naši faunu. Obsáhlé databáze dokumentující vývoj naší savčí zvířeny zúročil jako hlavní autor i editor devítidílné řady monografií předběžné verze Atlasu rozšíření savců v České republice (1995-2007), nahrazující dosud chybějící svazek Fauny savců ČR – Savci. Je členem poradních sborů a redakčních rad, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci přednáší Systém obratlovců. Editorsky zajišťuje publikační řadu České názvy živočichů (Národní muzeum, dosud 12 svazků) a je autorem více než 100 populárně-naučných článků (Živa, Vesmír, Ochrana přírody apod.) i řady knih, např. O našich savcích či vyhubených a ohrožených zvířatech. Největší uznání získaly Encyklopedie naší přírody (2003) a Encyklopedie evropské přírody (2007). Za rozhodující přínos encyklopedie Svět zvířat mu byla udělena výroční cena Nakladatelství Albatros za r. 2001. Završením jeho knižní tvorby je obsáhlá encyklopedická publikace Národní parky Evropy (nominace na cenu Magnesia Litera 2009). Pominout nelze ani výstavní akce – vedle menších výstav (např. Nejsme na planetě sami či Neznámý svět drobných savců), které se dočkaly mnoha reinstalací, byl komisařem a hlavním autorem úspěšného výstavního projektu Národního muzea Voda a život (2003-04). V roce 2008 získal Cenu ministra životního prostředí.

Je autorem knih:
Atlas šumavských savců,
Encyklopedie evropské přírody,
Encyklopedie naší přírody,
Encyklopedie naší přírody 1: Fauna,
Národní parky Evropy,
Národní parky střední Evropy,
Naši netopýři,
Ohrožená zvířata,
Poznáváme naše savce,
Savci České republiky,
Svět zvířat I - Savci 1,
Svět zvířat II - Savci 2,
Svět zvířat III - Savci 3,
Svět zvířat XII - Domácí zvířata,
Velká kniha živočichů,
Vyhubená zvířata,
Zvířata Asie,
Zvířata Evropy,
Zvířata světa,
Zvířata v horách.

Atlas šumavských savců

Atlas šumavských savců

Čtvrtý titul z řady jedinečných atlasů šumavské přírody, jejichž autory jsou vždy renomovaní odborníci – tentokrát zoologové RNDr. Miloš Anděra, CSc. A prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. V Atlasu savců Šumavy naleznete popis, fotografie a mapky výskytu všech malých i velkých savců, kteří se v současné době na Šumavě vyskytují. Každý svazek díky... Více informací →

Šumava – příroda, historie, život

Šumava – příroda, historie, život

Publikace Šumava – příroda, historie, život je svým obsahem, komplexností a encyklopedickým zpracováním jedinečným dílem, zachycujícím celý region české části Šumavy a Pošumaví. Na jejím vzniku se podílelo více než 80 renomovaných autorů ze všech vědních oborů (geologové, geografové, meteorologové, zoologové, botanici, ekologové, etnografové, historikové,... Více informací →