Autor: Bürger Petr
RNDr. Petr Burger, rodák z Českého Krumlova, v současné době pracuje jako vedoucí přírodovědného oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V letech 1969-1974 studoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze, poté nastoupil jako zoolog do Jihočeského muzea, kde pracuje dodnes. V letech 1985-1987 byl zaměstnán jako zoolog na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích. Zabývá se především výzkumem ptáků, ale i drobných savců a netopýrů. Svůj výzkum orientoval především do oblasti Šumavy a Novohradských hor. Věnoval se např. výzkumu ptačích společenstev břehových porostů vodních toků, ptactvu Vltavského luhu a horských smrčin na Šumavě nebo Žofínského pralesa v Novohradských horách. Zpracoval také řadu inventarizačních průzkumů rezervací, systematicky se věnuje avifauně CHKO Blanský les. V posledních letech se centrem jeho zájmu stal především výzkum chřástala polního a slavíka modráčka. Publikoval řadu článků o netopýrech Šumavy, zpracoval rozšíření savců v Blanském lese. Je členem České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu, jehož je od roku 1989 předsedou.
Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor

Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor

Autoři knihy, všichni renomovaní ornitologové se v novém Atlasu zaměřují na zajímavé, typické i vzácné druhy ptáků, obývajících oblasti Šumavy, Novohradských hor, ale pochopitelně ve většině případů i další lokality jihočeského regionu a střední Evropy obecně. Nechybí úvodní obecná část o typických stanovištích, taxonomii, popis anatomie a životních... Více informací →