Autor: Daněk Adolf
Narodil se 16. června 1869 ve Strakonicích. Vystudoval učitelský ústav v Soběslavi. Jeho první učitelské místo bylo ve Štěkni, potom učil ve Volenicích a ve Strakonicích, v roce 1923 nastoupil jako ředitel Obecné a Měšťanské školy v Kasejovicích. Po čtyřicetileté pedagogické činnosti odešel na odpočinek do Prahy, kde byli zaměstnáni oba jeho synové. Zabýval se sběratelstvím lidové poezie a folkloru. Své poznatky shromáždil v knihách Báje českého Pošumaví I a II, Na šumavském podlesí, Pověsti o hradech v západních Čechách, Báje ze Šumavy, Pověsti o hradech a tvrzích v jižních Čechách, Zvyky a obyčeje šumavských Podlesáků a Západní Čechy. Mimo tyto knihy uveřejňoval své povídky a črty v Rolnickém kalendáři, Lidové čítance, Malém čtenáři, Otavanu, Práchni a v jiných časopisech i denním tisku. Zemřel 25. února 1950 v Praze. Bibliografie: Báje českého Pošumaví (1994), Národní pohádky ze Šumavy (1948), Na šumavském podlesí (1935)
Báje českého Pošumaví

Báje českého Pošumaví

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky
Báje, legendy a pohádková vyprávění vztahující se k historickým objektům a lokalitám v Pošumaví. Ilustrace od Eriky Bornové. Více informací →
Báje ze Šumavy

Báje ze Šumavy

Báje, legendy a pohádková vyprávění (O vodníku, O světýlkách, O divém muži a čarování) vztahující se k historickým objektům a lokalitám na Šumavě.

Více informací →
Na šumavském podlesí
Národní pohádky ze Šumavy