Autor: Lakosil Jan
(Česká republika, 1981) Ing. Jan Lakosil (nar. 1981 v Havlíčkově Brodě) je absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, nyní pracuje jako projektant pozemních staveb u soukromé firmy v Praze. Člen KHV Brno od roku 1998, spoluzakladatel internetových stránek www.ropiky.net. Dlouhodobě se věnuje terénnímu průzkumu předválečného i poválečného opevnění a spolu s kolegy z KHV Brno se podílel na dokumentaci více než 7000 objektů lehkého opevnění. Spoluautor řady publikací s tématem čs. opevnění, kniha Utajená obrana železné opony byla oceněna v roce 2008 výroční cenou Mladé fronty v kategorii naučná literatura. Spolupodílel se i na řadě článků o opevnění publikovaných v domácích i zahraničních časopisech. Sběratel dobových fotografií objektů lehkého opevnění. Je autorem knih: Putování po československém opevnění 1935-1989, Souboj bez vítěze, Sudety 1938, Šumava krásná i smrtící v dobových fotografiích a dokumentech, Utajená obrana Šumavy, Utajená obrana železné opony, Velká kniha o malých bunkrech.
Putování po československém opevnění 1935-1989

Putování po československém opevnění 1935-1989

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Naučná literatura:
Putování po Československém opevnění 1935 - 1989 Martin Dubánek a kol. Originálně koncipovaná publikace se věnuje nejen nejvýznamnějším pevnostním expozicím předválečného opevnění, ale i řadě objektů z období po roce 1945. Vedle podrobných informací o oficiálně zpřístupněných muzeích obsahuje tipy na výlety k volně dostupným objektům v turisticky... Více informací →
Sudety 1938

Sudety 1938

Obsazení příhraničních oblastí Československa německou armádou v říjnu 1938 patří stále mezi diskutovaná a bolestivá místa našich dějin. Kniha Sudety 1938 přibližuje toto krizové období pohledem důstojníků německé Wehrmacht. Jejich poznatky a postřehy sepsané bezprostředně po návratu z nasazení v Sudetech představují velmi zajímavé svědectví nejen o... Více informací →
Šumava krásná i smrtící

Šumava krásná i smrtící

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Literatura faktu

Kniha oceněna 1. místem, cenou Johanna Steinbrenera, na festivalu regionální literatury Šumava Litera.

Lehké opevnění – okupace – železná opona
Publikace přináší téměř čtyři stovky z drtivé většiny dosud nepublikovaných dobových fotografií a ukázek historických dokumentů převážně z let 1938 a 1966. Přibližně tři stovky záběrů... Více informací →

Utajená obrana Šumavy

Utajená obrana Šumavy

Kniha volně navazující na předchozí úspěšný titul Utajená obrana železné opony přibližuje historii lehkého opevnění v prostoru Šumavy od podepsání Mnichovské dohody po současnost. Ačkoliv těžiště práce leží především v dokumentaci poválečného využití lehkého opevnění, velká pozornost je věnována i jeho roli v případném konfliktu s Německem v říjnu... Více informací →
Šumava 1938 – Německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech

Šumava 1938 – Německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech

Publikace vydaná k 80. výročí Mnichovské dohody a okupace československého pohraničí přibližuje Šumavu a události roku 1938 pohledem ze strany tehdejšího nepřítele. Nově objevené, dosud nezveřejněné zpravodajské dokumenty z německých archivů odhalují zajímavá a mnohdy překvapující fakta o situaci v příhraničí a o střetech sudetoněmeckých povstalců s... Více informací →