Autor: Kalčík Rudolf
pseudonymy: Josef Šimůnek, R. Jánský, Pavel Karták, Karel Pavlík (Ukrajina, 1923 - 1980) Rudolf Kalčík byl prozaik, filmový scenárista, autor ideově a tematicky vyhraněných děl, situovaných především na Šumavu. Rudolf Kalčík pocházel z rodiny státního zaměstnance. V šesti letech ztratil matku, proto pobýval u příbuzných v jižních Čechách. Jeho otec se přestěhoval do Nového Bohumína, kde Rudolf Kalčík začal studovat gymnázium. Ve studiu pak pokračoval v Českém Krumlově a v roce 1943 dokončil studia v Českých Budějovicích, kde byl také další dva roky totálně nasazen. Po 2. světové válce, v roce 1945 se Rudolf Kalčík stal členem KSČ a začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština, filozofie. Studia ukončil v roce 1950. Po studiích absolvoval dva roky základní vojenskou službu u pohraniční stráže, což mělo vliv na jeho literární tvorbu. V začátcích své spisovatelské dráhy (a rovněž v závěru) psal pod několika pseudonymy a ve spolupráci s jinými autory. V letech 1952 - 54 působil Rudolf Kalčík jako učitel ve Veltrusích nad Vltavou. V roce 1954 nastoupil jako redaktor časopisu Československý voják, kde pracoval dvacet let. Zároveň byl externím nakladatelským lektorem a předsedou redakční rady nakladatelství Naše vojsko. Od počátku 70. let 20. století se Rudolf Kalčík aktivně podílel na činnosti Svazu českých spisovatelů. Redigoval Literární měsíčník, vykonával funkci tajemníka literárního odboru Svazu českých spisovatelů a předsedy Českého literárního fondu. Díky svým funkcím mohl hodně cestovat do zahraničí. Vedle vlastní novinářské a beletristické tvorby se Rudolf Kalčík soustřeďoval především na péči o mladé začínající autory. V roce 1978 byl jmenován zasloužilým umělcem. Bibliografie: Král Šumavy (1988), V ruce samopal (1975), Bartolomějská ulice (1986), Král Šumavy a povídky z hranice (1961), Bartolomějská 10 (1968), Král Šumavy a Hraniční kameny (1974), Příběhy z hranice (1981), Bílý list (1976), V hraničních horách (1956), Cesty a fronty (1961), Stráže na pomezí (1962), Cena smrti (1971), Setkání s válkou (1947), Vrah na pět (1992), V hraničních horách (1954), Bílý šeřík (1975), Král Šumavy a povídky z hranice (1960),
Bílý list

Bílý list

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Novela

Autor nás zavádí do nekonečných lesů a několika osad centrální Šumavy. Jsme svědky dramatického stíhání dvou mužů pracovníky bezpečnostních složek a armády, a to ve dnech krize v Karibském moři v říjnu 1962. Autor neklade důraz na vnější dějovou linku, velká stíhací akce je pozadím, které podmalovává příběh stárnoucího kapitána Jonase,... Více informací →