Autor: Kintzl Emil
Emil Kintzl na Šumavě prožil celý svůj život a je uznávanou šumavskou legendou. Pracoval jako učitel, působil v Hartmanicích, Srní a Kašperských Horách. V důsledku neustálých konfliktů s režimem byl v roce 1975 donucen učitelské povolání opustit a dalších čtrnáct let pracovat v kotelně jako topič. Žije v Kašperských horách, věnuje se turistice, sportu, zejména lyžování, a sbírá příběhy o starých, dnes už zaniklých osadách a obcích, které v bouřlivém 20. století zmizely z mapy šumavského kraje. Bibliogfafie: Zmizelá Šumava (2015), Učitel na Šumavě (2012)
O počátcích lyžování na Šumavě slovem i obrazem
Učitel na Šumavě

Učitel na Šumavě

Kašperskohorský usedlík a milovník Šumavy vypráví skutečné příhody ze života když jako mladý učitel začínal v zapomenutých šumavských vesničkách. Více informací →
Zmizelá Šumava

Zmizelá Šumava

Kniha oceněna 1. místem, cenou Johanna Steinbrenera, na festivalu regionální literatury Šumava Litera.

Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, nejprve obě světové války, poté... Více informací →

Zmizelý kousek Šumavy, aneb, Komu za to „dík“?

Zmizelý kousek Šumavy, aneb, Komu za to „dík“?

Kintzl prostřednictvím starých snímků ukazuje střední Šumavu v době od konce 19. do poloviny 20. století. Autor fotografie působivě seřadil a doplnil stručným ale zároveň fundovaným textem. Čtenáře vodí tenkrát zabydlenou a intenzivně obhospodařovanou krajinou. Prostřednictvím unikátních snímků vystupují před námi dnes již neexistující osady, kostelíky,... Více informací →