Autor: Klostermann Karel
(Česká republika, 1848 - 1923) Karel Klostermann zasvětil celé své literární dílo Šumavě a životním osudům jejich obyvatel. Narodil se sice v hornorakouském Haag am Hausruck, ale brzy se vrátil s rodinou do Čech, a to nejprve do Sušice, kde jeho otec působil jako praktický lékař. Dětství prožil v Žichovicích nedaleko Rábí. Nechodil ani do školy, protože ve vsi nebyla a do ostatních škol bylo daleko. Až když otec, panský lékař knížete Lamberka zjistil, že je jeho syn zanedbaný, poslal ho do Stříbrných hor (později Nalžovské hory). Gymnázium začal studovat v Klatovech a dokončil v Písku, pak se zapsal na lékařskou fakultu vídeňské univerzity, po 10 semestrech byl nucen pro tíživé rodinné poměry nastoupit do zaměstnání. Nejprve byl vychovatelem v Žamberku, potom redaktorem časopisu. A nakonec od roku 1878 profesorem německého a francouzkého jazyka v Plzni až do odchodu na odpočinek v roce 1908. Klostermann byl stejně jako Adalbert Stifter původem Němec. Ale hlásil se k České národnosti. Stal se jedním ze zakladatelů českého akademického spolku ve Vídni a nakonec českým spisovatelem. Klostemann podnikl několik cest do ciziny, zejména do Francie a na Balkán, byl členem plzeňské městské rady a okresního zastupitelstva, funkcionářem četných kulturních a osvětových spolků. Inicioval také stavbu rozhledny na Javorníku, která po rekonstrukci v roce 2000 nese jeho jméno. Do literatury vstoupil Klostermann v pol. 80. let 19. století drobnými fejetony a črtami, které uveřejňoval převážně v pražském německém časopise Politik. Z podnětu redaktora časopisu Osvěta V. Vlčka začal Klostermann soustavně psát česky. Pro českou literaturu objevil krásu Šumavských lesů a hor i život a tradice jejich obyvatel. Velký důraz kladl na vylíčení krajiny a přírody. Jeho díla vznikla na základě skutečných událostí a vyprávění. Závěr života strávil Karel Klostermann ve Štěkni na Strakonicku, kde také zemřel na rozedmu plic. Bibliografie: Ze světa lesních samot (1955), Mlhy na Blatech (1985), V ráji šumavském (1972), Erotomanie (2004), Skláři (1971), Robinson na Otavě (2009), Šumavská dramata (2009), Ecce homo! (1971), Ecce homo! (1971), Vánoce na Šumavě (2008), Pošumavské Rhapsodie (2008), Vánice (1955), Šumava, má láska (2004), Čaroděj ve vlčím dole (2008), V srdci šumavských hvozdů (1968), Vzpomínky na Šumavu (Kniha pamětí) (2006) Povídky: Chuchláci, Záloženská knížka, Nioba z Malče, Mrtví se nevracejí, Na cestě k domovu (1896)
Šumavské romance

Šumavské romance

Známé i méně známé texty významných českých spisovatelů opěvujících tajemnou a divokou Šumavu. Vedle nejznámějšího spisovatele Šumavy Karla Klostermanna, který je v knize zastoupen šesti texty, zařadil editor také texty Elišky Krásnohorské, Jana Nerudy, Vladislava Vančury, Adolfa Heyduka a největšího spisovatele volarského, Romana Kozáka. Více informací →
V ráji šumavském

V ráji šumavském

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Román
Román zachycující hospodářskou změnu v životě obyvatel Šumavy po vichřici roku 1870. Originál: 1893 Více informací →
V srdci šumavských hvozdů

V srdci šumavských hvozdů

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Kniha obsahuje jedenáct dramatických příběhů ze života šumavských dědin i samot. Vydání 9. (v Odeonu 1.): 1. „Čaroděj" 2. „Schovanec" 3. „Vodní supové" 4. „Nová křídlovka" 5. „Červené srdce" 6. „Oční nákaza" 7. „Dva chytráci" 8. „Poručík" 9. „Rychtářův syn" 10. „Spravedlnost lidská 11. „Vánoce pod sněhem".

Originál: 1896,... Více informací →

Vánice

Vánice

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Karel Klostermann (1848-1923) patří svým románovým a povídkovým dílem do velké družiny kritických realistů před první světovou válkou. Objevil české literatuře Šumavu a Pošumaví, s kterým byl rodově spjat. Tam žili v roztroušených osadách a samotách lidé tvrdým životem horalů těžce hospodaříce na ubohých a neúrodných políčkach nebo pracujíce za... Více informací →

Vánoce na Šumavě

Vánoce na Šumavě

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Ostatní
Zcela neznámé i slavné adventní, vánoční i novoroční texty Karla Klostermanna (Sláviččiny jesličky, Kaplanův Štědrý večer, Štědrý den na Pürstlinku, Co Nový rok nadělil dědečkovi a další) s doprovodnými ilustracemi výtvarníka Petra Hilského jsou jistě vhodným dárkem i vhodným čtením v dlouhých zimních večerech. Více informací →
Velebnost, melancholie, hrůza

Velebnost, melancholie, hrůza

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Povídky

Karel Klostermann je jedním z nemnoha spisovatelů konce 19. století, kteří jsou dodnes hojně čteni a vydáváni. Podmanivé je zejména jeho vykreslení „staré Šumavy“, která byla ještě plná titulních atributů, tedy „velebnosti, bujnosti, melancholie a hrůzy“. Uprostřed respekt vzbuzující, krásné, ale často i kruté přírody se odehrávají příběhy lesníků,... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu (Kniha pamětí)

Vzpomínky na Šumavu (Kniha pamětí)

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Chlapecké srdce, mužná mysl a malý vzrůst. Krátkozraké oči a silný vnitřní pohled. Náruživý kuřák i cudný milenec a manžel. Nimbus profesora i pověst výborného chodce a plavce. To vše byl "básník Šumavy". Sice s hlavou v oblacích, ale pevně nohama na zemi. Energii a moudrost čerpal z respektu a úcty ke svým předkům, neboť se cítil být součástí proudu... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu II (Sbírka rozptýlených pamětí)

Vzpomínky na Šumavu II (Sbírka rozptýlených pamětí)

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Druhý díl edice neznámých rukopisných, časopiseckých a sborníkových prací šumavského spisovatele včetně intervievů. Přibyly také překlady prací K.K. z německých originálů, které provedl M. Regal. Neznámé retro snímky z archivů a fondů soukromých sběratelů.

Více informací →
Vzpomínky na Šumavu III (V hájemství starých časů)

Vzpomínky na Šumavu III (V hájemství starých časů)

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Předposlední díl edice neznámých či zapadlých textů známého spisovatele Šumavy. V souboru najdete texty z knihy Z mého revíru a další povídky přeložené z německých originálů Maxem Regalem. V bloku se prezentují Klostermannovy originální texty ze starých novin, časopisů a ročenek, včetně filozofického textu Kulturní nezbytnost.
Kniha je doprovázena... Více informací →

Z mého revíru

Z mého revíru

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky
Povídky a kresby po spisovatelově smrti sebral a přeložil Max Regal: - Černá kniha - Není dost paragrafů - Dobrodružství na letním bytě - Láska vykvetlá v pozdním věku - Jak to skončí? - Perla naší Šumavy - Černý nevděk - V černické oboře - Starý mládenec - Poslední potomek starobylého rodu - Policejní režie v Bočkově - Rekrut - Jak jsem si dal... Více informací →
Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Román
Impulzem tohoto románu i celého Klostermannova díla nebyla v první řadě touha po individuálním uměleckém sebevyjádření, ale vědomá snaha zachytit genia loci určitého životního i přírodního prostředí - staré Šumavy. Komentář naší edice zachycuje, jaký byl věcný základ Klostermannovy prózy a jak jsou jeho umělecké postupy podřízeny věcnému zachycení... Více informací →
Ze šumavského podlesí

Ze šumavského podlesí

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Slavný šumavský autor Karel Klostermann napsal tuto knihu v roce 1908 a povídkám v ní obsaženým bylo ponecháno kouzlo tohoto původního Klostermannovského jazyka. Kniha se skládá ze tří částí "Pan vrchní", "Páni na Břízkovicích", "Za věrné služby". Je doprovázena barevnými ilustracemi Josefa Černého a fotografiemi Jana Kavale. Originál: 1908

Více informací →