Autor: Klostermann Karel
(Česká republika, 1848 - 1923) Karel Klostermann zasvětil celé své literární dílo Šumavě a životním osudům jejich obyvatel. Narodil se sice v hornorakouském Haag am Hausruck, ale brzy se vrátil s rodinou do Čech, a to nejprve do Sušice, kde jeho otec působil jako praktický lékař. Dětství prožil v Žichovicích nedaleko Rábí. Nechodil ani do školy, protože ve vsi nebyla a do ostatních škol bylo daleko. Až když otec, panský lékař knížete Lamberka zjistil, že je jeho syn zanedbaný, poslal ho do Stříbrných hor (později Nalžovské hory). Gymnázium začal studovat v Klatovech a dokončil v Písku, pak se zapsal na lékařskou fakultu vídeňské univerzity, po 10 semestrech byl nucen pro tíživé rodinné poměry nastoupit do zaměstnání. Nejprve byl vychovatelem v Žamberku, potom redaktorem časopisu. A nakonec od roku 1878 profesorem německého a francouzkého jazyka v Plzni až do odchodu na odpočinek v roce 1908. Klostermann byl stejně jako Adalbert Stifter původem Němec. Ale hlásil se k České národnosti. Stal se jedním ze zakladatelů českého akademického spolku ve Vídni a nakonec českým spisovatelem. Klostemann podnikl několik cest do ciziny, zejména do Francie a na Balkán, byl členem plzeňské městské rady a okresního zastupitelstva, funkcionářem četných kulturních a osvětových spolků. Inicioval také stavbu rozhledny na Javorníku, která po rekonstrukci v roce 2000 nese jeho jméno. Do literatury vstoupil Klostermann v pol. 80. let 19. století drobnými fejetony a črtami, které uveřejňoval převážně v pražském německém časopise Politik. Z podnětu redaktora časopisu Osvěta V. Vlčka začal Klostermann soustavně psát česky. Pro českou literaturu objevil krásu Šumavských lesů a hor i život a tradice jejich obyvatel. Velký důraz kladl na vylíčení krajiny a přírody. Jeho díla vznikla na základě skutečných událostí a vyprávění. Závěr života strávil Karel Klostermann ve Štěkni na Strakonicku, kde také zemřel na rozedmu plic. Bibliografie: Ze světa lesních samot (1955), Mlhy na Blatech (1985), V ráji šumavském (1972), Erotomanie (2004), Skláři (1971), Robinson na Otavě (2009), Šumavská dramata (2009), Ecce homo! (1971), Ecce homo! (1971), Vánoce na Šumavě (2008), Pošumavské Rhapsodie (2008), Vánice (1955), Šumava, má láska (2004), Čaroděj ve vlčím dole (2008), V srdci šumavských hvozdů (1968), Vzpomínky na Šumavu (Kniha pamětí) (2006) Povídky: Chuchláci, Záloženská knížka, Nioba z Malče, Mrtví se nevracejí, Na cestě k domovu (1896)
Zmizelá osada

Zmizelá osada

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky

Ponurý dramatický příběh z prostředí šumavské dřevařské osady pod Plohausenem. Lidské skutky a osudy, vina a trest na pozadí takřka dokumentárního popisu života a zvyků dřevařů a jejich rodin v hlubokých lesích Šumavy v sedmdesátých letech předminulého století, v tzv. zlatých broučkových dobách po velké zničující vichřici.

Originál: 1923

Více informací →
Žichovičtí půlpáni

Žichovičtí půlpáni

Román Žichovičtí půlpáni byl méně známý, ale věrně zachycoval život na Žichovicku na Šumavě. Originál: 1914

Více informací →
Vzpomínky na Šumavu I – Kniha pamětí

Vzpomínky na Šumavu I – Kniha pamětí

Chlapecké srdce, mužná mysl a malý vzrůst. Krátkozraké oči a silný vnitřní pohled. Náruživý kuřák i cudný milenec a manžel. Nimbus profesora i pověst výborného chodce a plavce. To vše byl "básník Šumavy". Sice s hlavou v oblacích, ale pevně nohama na zemi. Energii a moudrost čerpal z respektu a úcty ke svým předkům, neboť se cítil být součástí proudu... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu II – Sbírka rozptýlených pamětí

Vzpomínky na Šumavu II – Sbírka rozptýlených pamětí

 

Druhý díl edice neznámých rukopisných, časopiseckých a sborníkových prací šumavského spisovatele včetně interviev. Přibyly také překlady prací K. K. z německých originálů, které provedl M. Regal. Neznámé retro snímky z archivů a fondů soukromých... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu III – V hájemství starých časů

Vzpomínky na Šumavu III – V hájemství starých časů

 

Předposlední díl edice neznámých či zapadlých textů známého spisovatele Šumavy. V souboru najdete texty z knihy Z mého revíru a další povídky přeložené z německých originálů Maxem Regalem. V bloku se prezentují Klostermannovy originální texty ze starých novin, časopisů a ročenek,... Více informací →

Vzpomínky na Šumavu IV – Zapomenuté zápisky

Vzpomínky na Šumavu IV – Zapomenuté zápisky

Poslední díl edice neznámých Klostermannových prací. Opět z překladů Maxe Regala, dvě časopisecké povídky a první spisovatelův český text z roku 1887 o kraji jeho srdce – hořejší Vydře.

Více informací →