Autor: Kloubec Bohuslav
Ing. Bohuslav Kloubec, Ph. D. se narodil v Prachaticích. Od roku 1986 pracuje na Správě Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, kam nastoupil po studiu Lesnické fakulty VŠZ v Brně v letech 1981-1985. S ornitologickým výzkumem rodné Šumavy započal od 70. let. Faunistická pozorování se postupně profilovala do výzkumu některých specifických biotopů jižních Čech (např. smíšené horské pralesy, mokřady, vojenské prostory) a inventarizačních průzkumů chráněných území. Zabývá se hnízdní a potravní biologií sýce rousného a kulíška nejmenšího, věnuje se také praktické ochraně sov (hnízdní budky, reintrodukce puštíka bělavého). Dlouhodobě monitoruje vybrané druhy ptáků v jihočeských ptačích oblastech, sleduje i vliv některých hospodářských činností na ptačí společenstva. Zkouá také hlasovou aktivitu ptáků, na toto téma obhájil v roce 2008 doktorskou disertační práci na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Za ptáky se pravidelně vydává na lokality celého západního Palearktu. Získané výsledky průběžně propaguje a publikuje, v letech 1994-2002 byl vedoucím redaktorem mezinárodního ornitologického časopisu Buteo. Je členem Jihočeského ornitologického klubu a České společnosti ornitologické (v letech 2005-2008 členem výboru). Bibliografie: Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor (2009)
Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor

Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor

Autoři knihy, všichni renomovaní ornitologové se v novém Atlasu zaměřují na zajímavé, typické i vzácné druhy ptáků, obývajících oblasti Šumavy, Novohradských hor, ale pochopitelně ve většině případů i další lokality jihočeského regionu a střední Evropy obecně. Nechybí úvodní obecná část o typických stanovištích, taxonomii, popis anatomie a životních... Více informací →