Autor: Lášek Radan
Narozen 13. 3. 1968. Autor publikací o vojenských opevněních a vojenské historii, nakladatel, majitel nakladatelství Codyprint. Bibliografie: Jednotka určení SOS - díl první (2006), Opevnění z let 1936-1938 v Krkonoších (2001), Opevnění z let 1936-38 na Šumavě (1996), Jednotka určení SOS - díl třetí (2008), Jednotka určení SOS – díl druhý (2007), Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy (2003), Vltavská linie (1998), Opevnění z roku 1938 - Postavení Vltava (2011), Velitelé praporů SOS (2009), Československá generalita (2013), Krkonoše v roce 1938 - armáda a opevnění (2015), Pražská čára vnější obrana Prahy (2005), Chrustenická železnorudná šachta (2002)
Opevnění z let 1936 – 38 na Šumavě
Ztracené varty – Strážci šumavské hranice 1938

Ztracené varty – Strážci šumavské hranice 1938

V publikaci najde čtenář vůbec první souhrnné zpracování dramatických událostí z podzimu 1938 na šumavské hranici od Železné Rudy po Vyšší Brod. 
V první části jsou podrobně zmapovány přípravy na zajištění hranice v letech 1936–1938, tj. výstavba „zvláštních zařízení sloužících k znemožnění dopravy na silnicích a... Více informací →