Autor: Skálová Marie

Vystudovala gymnázium ve Strakonicích a pedagogickou nástavbu v Prachaticích a Českých Budějovicích. Učitelka na základní škole. Od r. 1970 průvodčí na dráze, později vychovatelka v Ústavu hluchoněmých. Signatářka Charty 77. - Autorka knihy vzpomínek na dětství a mládí. Marie Skálová zemřela v Hluboké nad Vltavou.

Bibliografie: Vina nevinných (1996)

Vina nevinných

Vina nevinných

V tomto díle se autorka vrací ke svému dětství a dospívání, které prožila v Sudetech, na nasazení v Reichu, na sousedy, zmizelé při odsunu. Kniha je pokládána za příspěvek k pochopení složité doby a k podpoře porozumění mezi národy. Byla přeložena také do němčiny.

Více informací →