Autor: Stifter Adalbert
Narodil se 23. října 1805 v tkalcovské rodině v Horní Plané na Lipensku. Rok po tragické smrti svého otce v roce 1817 začal nadaný žák studovat na gymnáziu benediktinského opatství v Kremsmünsteru. Studium ukončil v roce 1826, kdy se o prázdninách ve Frymburku zamiloval do sestry svého přítele Fanny Greiplové. Tento vztah přetrvával dlouhá léta a výrazně ovlivnil tvorbu autora, ale jelikož se citově rozkolísaný a chudý Stifter nedokázal rozhodnout, jakou kariéru pro svůj život zvolit, navíc pocházel z mnohem chudších stavovských poměrů, nikdy se s Fanny neoženil. V roce 1837 se Stifter oženil s švadlenou Amálií Mohauptovou, rok poté, co se v roce 1836 provdala Fanny za vojenského důstojníka. V roce 1839 Fanny při porodu umírá. Adalbert Stifter se potomků nedočkal. Od roku 1826 žil Stifter 22 let ve Vídni, studoval na zdejší univerzitě, kterou z neznámých důvodů nedokončil. Bránil se nadějné kariéře právníka, chtěl se více věnovat umění - malířství a literatuře, proto žil v nejistých sociálních poměrech, hrozila mu exekuce majetku. Revoluce roku 1848 ho značně rozkolísala a chtěl utéci z velkého města, proto se přestěhoval do Lince a přijal místo zemského školního inspektora. V roce 1840 byla otištěna jeho první povídka Kondor, v roce 1844 sbírka povídek Studie. První díla se setkala s velkým úspěchem, autorovy poetické popisy kraje Šumavy a Povltaví sedly do vkusu biedermeirovského období. V roce 1847 vyšel Lesní poutník, ve kterém se odráží autorův vztah k Fanny, ale je zde kritizován pro mánii popisnosti. Za svého působení v Linci se věnoval zlepšení materiální i vzdělávací stránky ve školství a ochraně historických památek. V roce 1850 byl jmenován školním radou, získal Velkou zlatou medaili za umění a vědu, v roce 1854 rytířský kříž Řádu Františka Josefa. V letech 1865 až 1867 pracoval na historickém dvoudílném románu Vítek, kde popisoval vládu Rožmberků a Přemyslovců. Od roku 1847 až téměř do své smrti psal a přepracovával román Z kroniky našeho rodu - Paměti mého pradědečka. Od roku 1863 se léčil na cyrhózu jater, bolesti a deprese jej v roce 1868 přivedly k pokusu o sebevraždu, na jejíž následky 28. ledna v Linci podlehl. Bibliografie: Brigita (1844, 1973), Horský křišťál (1845, 1978), Hrad bláznů (1844, 1929), Hvozd (1841, 2003), Kondor/Ves na pláňce (2004), Lesní poutník (1847, 2004), Obrázky (1940), Paměti mého pradědečka (2002), Pohádky, pověsti a legendy (2005), Polní květiny (1841, 1943), Potomci (1864, 1972), Pozdní léto (1857, 1968), Vesnička na suchopáru (1840, 1940), Vítek (1865, 2004), Z kroniky našeho rodu (1864, 1959), Žula / Smolaři (2004)
Horský křišťál

Horský křišťál

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky
Podle povídky Horský křišťál je nazván i výbor povídek významného rakouského novelisty Adalberta Stiftera, rodáka z Horní Plané na Šumavě, spisovatele, malíře a pedagoga. Jeho dílo je záměrně archaizující, Stifter navazuje na klasické pojetí dobra, rozumu a krásy jako jednoty, jež je mírně modifikováno vlivem jeho přírodovědných studií, mistrovsky líčí... Více informací →
Lesní poutník

Lesní poutník

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Novela

Romantická povídka z autorova rodného kraje líčí ve třech částech pohnutý osud svérázného obyvatele šumavské samoty.

V retrospektivě se autor vrací k životu zajímavého starce, který chodí po horách a sbírá květiny a minerály, doprovázený chlapcem zdejšího hajného, jemuž se snaží vštípit základy vzdělání a předat své... Více informací →

Paměti mého pradědečka – die mappe meines …

Paměti mého pradědečka – die mappe meines …

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Román
Zajímavá próza šumavského rodáka líčí v jedné části jeho dětství, ve druhé osud místního lékaře, spisovatelova praděda, který zde provozoval svou náročnou praxi. Kniha vyšlá k 200. výročí narození spisovatele, jehož dílo je neodmyslitelně spojeno se šumavskou přírodou i lidmi. Několikrát přepracovávaný text vychází z pozůstalosti autorova pradědečka,... Více informací →
Potomci

Potomci

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky
Obsahuje povídky: Starý mládenec, Lesní pěšina, Potomci. Přeložila Anna Siebenscheinová. Více informací →
Pozdní léto

Pozdní léto

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Román
Tímto dílem, nejzávažnějším, jež rakouský učitel z Horní Plané v Čechách zanechal svým vrstevníkům a potomkům, dostává se českému čtenáři do rukou další z nemnoha významných zástupců tzv. vývojového románu (Bildungsroman), jímž německé písemnictví specificky obohatilo žánrovou rozmanitost světové literatury. Na první pohled se může zdát, že to... Více informací →
Pohádky, pověsti a legendy

Pohádky, pověsti a legendy

Za časů, kdy každé ohbí řeky, každý horský vrchol a každá kostelní věž ještě uměly vyprávět svůj vlastní příběh, kdy českými kraji táhli dobrodruzi hledající štěstí i smolaři a po lesích řádili čerti a skřítci – o těchto dnech vyprávěl dědeček v hodinách klidu svému vnukovi Adalbertovi. Ještě ve zralém věku čerpal Stifter z tohoto... Více informací →