Autor: Ždichynec Bohumil

Bohumil Ždichinec je český lékař, vědecký pracovník, spisovatel, autor populárních a vědeckých prací z lékařského oboru a přírodních věd, literatury faktu, esejista a básník.

Stopy v srdci – proměna člověka a krajiny ve světle genealogie jihočeského rodu

Stopy v srdci – proměna člověka a krajiny ve světle genealogie jihočeského rodu

Není život pouhou hrou pokusu a omylu? Přetrvá v nás – a v srdcích těch, co přijdou po nás – obraz původní krajiny? V beletristicky psané, čtivé faktografické knize provází autor čtenáře historií krásného koutu jižních Čech. Itinerář cesty přizpůsobil poznávání osudů z dochovaných útržkovitých záznamů pamětníků, nesoustavných deníkových... Více informací →