Host II. ročníku festivalu Šumava Litera

Literatura má pro většinu z nás nějaký význam, většina z nás jsou čtenáři. A profesora Jiřího Trávníčka na literatuře zajímají zejména její čtenáři…Profesor JIří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR – oddělení pro literární kulturu – nás ve své prezentaci Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize seznámí s výsledky studií a reprezentativních výzkumů čtení knih v české populaci. Bude mluvit o čtení v době digitální. Představí nám čtení jako fenomén… Jiří Trávníček je mimo jiné autorem knih Čteme?, Čtenáři a internauti, Překnížkováno, Knihy a jejich lidé, které vydalo nakladatelství Host. 

 Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

151004165858