KAŠPERSKÉ HORY – KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ

Aj hle, kostel se dvěma nižšími věžemi, staré stromy, dole kaplička se studánkou. To je poutní kostel Panny Marie Sněžné. Tam vstupují lidé, odtud se ozývají varhánky a zpěv. Je tam tmavo, elektrika tam není, ale svítí hodně svící a je tam živo.

„Zdrávas Maria, anděl Páně z nebe…..“ krásná píseň zaznívá. K oltáři vstupuje korpulentnější, mladší kněz. To P. Felix dostal tento úkol slavit zde večerní bohoslužbu. Zítra bude spíše zpovídat tam nahoře, v arciděkanském chrámu. To už je celý čas, co přišel přítel a kamarád arciděkana Šumavy.

Údolí Vogelsang, František Hobizal, str. 25, 26, vydal: Dr.Radovan Rebstöck 1999