Šumava – Modravské pláně

Šumava – Modravské pláně

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Naučná literatura: Historie
Vydavatel: Tribun EU
Formát knihy: 20,5 x 14,5
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-263-1066-2
Počet stran: 326
Vazba: brožovaná

Srdcem Šumavy jsou Modravské pláně. To nejdrsnější území Čech. Jsme hrdí na předky, kteří zde, v kraji lesních samot živořili – zakládali sklářské hutě a dřevařské podniky, těžili a plavili dřevo z lesů, těšili se z turistiky a bojovali o hranice. My, pozorovatelé, pochopíme pocit hrdosti k odkazu staré Šumavy a knížecímu rodu Schwarzenbergů, který do lesů okolo Modravy přinesl počinek lesního hospodářství. Nás čtenáře ukojí řádky z pera Karla Klostermanna, který strasti a radosti tohoto kraje vepsal do románu Ze světa lesních samot. Podmáčené smrčiny, močály, louky a hory někde u hranic – v tom nejdrsnějším koutu Čech, kde příroda nemá slitování – tam přeci nemohl být žádný život a potenciál. Nenechme se mýlit, opak je pravdou.

Kniha sleduje jediný cíl. Ukázat veřejnosti a milovníkům Šumavy, že kraj na Modravských pláních měl život. Byl to drsný život našich předků – sklářů, dřevorubců, lesního personálu a v neposlední řadě vojáků. Po přečtení řádek pochopíme pocit úcty k těm, kdož uprostřed slatin a hlubokých lesů živořili. Kniha je rozdělena na dvě části. První část (kapitoly 1-6) popisuje dějiny kraje okolo Modravy od dávné historie, přes sklářství, dřevařství, prvorepublikovou turistiku až po komunistickou železnou oponu. Druhá část (kapitoly 7-13) seznamuje čtenáře se všemi prvky, které naše předky vtáhly do života kraje. Zmíněny jsou tak vody v podobě slatí, potoků a vod plavebních, dále hory, lesy a lesní hospodářství, osady, samoty a v neposlední řadě hranice. Jakýmsi bonusem je poslední kapitola (č. 14), která je věnována Roklanské chatě Klubu československých turistů. Letos je to již 80 let od její výstavby.

Povídání vychází z archivních dokumentů, vzpomínek pamětníků, ale též z vlastního bádání u stolu i v terénu. Kniha je doplněna o desítky unikátních dobových snímků. Často odkazuji na své obdivovatele – spisy Karla Klostermanna a dobu, kdy zdejší lesy spravoval kníže ze Schwarzenbergu. Kniha samotná je spojena se spuštěním webu sumava-modravsko.cz, kde kromě jednotlivých témat naleznete bohatou fotogalerii, mapy a další dokumenty - obrazová galerie čítá přes 3 tisíce snímků.