Vánice

Vánice

Autor:
Série: Knihovna
Žánr: Beletrie: Povídky
Vydavatel: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
Rok vydání: 1955
ISBN: 301138
Počet stran: 270
Vazba: brožovaná

Karel Klostermann (1848-1923) patří svým románovým a povídkovým dílem do velké družiny kritických realistů před první světovou válkou. Objevil české literatuře Šumavu a Pošumaví, s kterým byl rodově spjat. Tam žili v roztroušených osadách a samotách lidé tvrdým životem horalů těžce hospodaříce na ubohých a neúrodných políčkach nebo pracujíce za bídnou mzdu v panských lesích. Klostermann se často ve svém díle zamýšlí nad tehdy nepřeklenutelnými sociálními rozdíly v životě obyvatel Šumavy, nad jejich tvrdým bojem nejen s nelítostnou přírodou, ale i nad bojem, který vedou často tito lidé mezi sebou. Povídky, vybrané do tohoto svazku, jsou toho dokladem. Výjimku tvoř humoristická povídka "Dvě gardy", která líčí směšnohrdinské počínání měšťanských gard měst Strakonic a Písku v historickém roce 1848.