Lipno – krajina pod hladinou

Kniha Lipno – krajina pod hladinou ukazuje zmizelou podobu Vltavy a dávné šumavské přírody, památek, měst, obcí a portréty lidí, kteří žili na území dnešního Lipenska před výstavbou přehrady. Prostřednictvím 280 unikátních snímků z Fotoateliéru Seidel, ale i od dalších fotografů, můžeme nahlédnout do míst, která jsou dnes skryta pod hladinou. Snímky pocházejí z let 1872–2015, mnohé z nich jsou publikovány poprvé, jiné jsou sice již známé, ne však v předkládané kvalitě a souvislostech. Fotografové zachytili portrét a tvář, dochované texty zase myšlenky a duši. Proto jsou v knize umístěny i ukázky ze vzpomínek fotografovaných osob a z jejich literárního díla.

Kniha Lipno – krajina pod hladinou je dalším počinem v řadě knih vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel. Snahou společnosti je představovat dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo obou českokrumlovských fotografů – Josefa a Františka Seidela.“

Autoři: Petr Hudičák – Zdena Mrázková – Jindřich Špinar

Vydal: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., www.skrumlov.cz

Fotografie, není-li uvedeno jinak, poskytlo Museum Fotoateliér Seidel, fotobanka.seidel.cz

Zpracování map: Jindřich Špinar

Obálka, grafická úprava, digitální restaurování fotografií, sazba a zlom:

Grafické studio a nakladatelství Tomáš Halama, http://www.nakladatelstvihalama.cz/

Kontakty, další informace, objednávky: www.seidel.cz/lipno,

Ing. Petr Hudičák: kurátor Musea Fotoateliér Seidel, hudicak@seidel.cz, tel.: 602 348 772

Lipno plakat A3 mala data

 nový-2

nový-1nový-3