Národ čtenářů? Jací jsme čtenáři…

ŠUMAVA LITERA – 12. 11. 2016 od 16.00 hod – Hotel Zlatá Hvězda / Národ čtenářů? Jací jsme čtenáři… / Hlavním hostem letošního festivalu bude Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. je literární teoretik a historik, který se zaměřuje na moderní českou literaturu, problematiku textové interpretace a výzkumem čtenářské kultury.

Jiří Trávníček publikoval v oblasti výzkumu čtenářství a knižního prostředí obecně již celou řadu zajímavých knih. Kromě Překnížkováno se i předchozí dva tituly Čteme? a Čtenáři a internauti (všechny vydalo nakladatelství Host) věnují shrnutí a interpretaci dotazníkového výzkumu od roku 2007. Knihy a jejich lidé (Host) je naopak souborem 33 čtenářských životopisů heterogenní směsi lidí „od knih“. Knihy kupovati… (Academia), kterou autor napsal spolu s archivářem a historikem Zdeňkem Šimečkem, pojednává o historii českého knižního trhu.

Literární věda se zpovzdálí může často jevit jako katedrová záležitost, odpoutaná od denního života – ale je to jen optický klam. Vždyť literatura má pro většinu z nás nějaký význam, většina z nás jsou čtenáři. A profesora Jiřího Trávníčka na literatuře zajímají zejména její čtenáři… Přednáška seznámí publikum se reprezentativními výzkumy čtenářů a čtení v ČR (2007, 2010, 2013, 2016), s jejich výsledky, motivacemi a s tím, co nám umožňují vědět o našem vztahu ke čtení; zejména na pozadí jiných zemí… Podle Trávníčka statistiky nadále ukazují, že na rozdíl od jiných zemí není u nás tak velký rozdíl mezi městy a venkovem, tedy mezi vzdělanější a méně vzdělanou částí populace. Čtení u nás neklesá s věkem. Dobře fungují knihovny. Naše domácí knihovny obsahují v průměru více knih než jinde.

sumava-litera travniček3