Proč festival, jaký má smysl…?

Šumavský literární festival se hodlá zaměřit na propagaci (popularizaci) regionální jihočeské literatury s důrazem na Šumavu. Chce představit místní malá nakladatelství, spisovatele zde narozené či spisovatele, kteří se ve svém díle Šumavy dotýkají. Hodlá představit Šumavu jako domov různých literárních postav, Šumavu jako místo literárních toulek… Rád by se stal místem setkání milovníků dobrých knih a krásné divoké přírody.

Festival Šumava Litera nechce být dalším „tržištěm“, kde si budete moci jen zakoupit knihy. Naší snahou bude regionální literaturu představit netradičně, moderně, interaktivně… 

Na stránkách festivalu vznikne katalog knih zaměřený na literaturu o Šumavě. Vznikne tak skvělá pomůcka nejen pro čtenáře, či fanoušky, ale i například pro potřeby studentů, či literárních badatelů. Naší inspirací je rozsáhlá databáze šumavské německé literatury Kohoutí kříž.

Proč Vimperk?

Vimperk je město knihy. Tedy mimo jiné. Je druhým místem v Čechách, kde se začaly tisknout. Právě ve Vimperku totiž Jan Alacraw již v roce 1484 vytiskl dvě latinsky psané knihy a k tomu i první český tištěný kalendář. Na tuto tradici v roce 1855 navázal Johann Steinbrener a knihy z Vimperka brzy doslova zaplavily svět.

Vimperk je bránou Šumavy, kterou již od poloviny 13. století střeží hrad, později přestavěný na zámek. Není jistě náhodou, že právě ve Vimperku sídlí správa Národního Parku Šumava.

A když spojíte vimperskou knižní tradici a zde začínající Šumavu, zrodí se Šumava litera. Literární fenomén, jenž u nás nemá obdoby.

Proto jsme se rozhodli pokusit se pozvat na jedno místo spisovatele, vydavatele i čtenáře a milovníky knih o Šumavě a věnovat jim pozornost, kterou si jistě právem zaslouží…

Soutěž o šumavskou knihu roku – Cena Jana Steinbrenera

V rámci festivalu Šumava litera probíhá soutěž o nejlepší “šumavskou” knihu roku v kategoriích:

– beletrie, poezie

– naučné, odborné, fotoknihy (současné i historické)

Nominované knihy najdete v odkazu „nominované knihy“.

Také můžete sami nominovat knihu, která naší pozornosti unikla. Kontakt ZDE

Podmínkou pro zařazení do nominace je rok vydání, lhostejno, jedná-li se o první či další vydání, reprint či vydání doplněné.

Druhá podmínka se týká oblasti, které se kniha věnuje. Tady jsme Šumavu pojali nejenom zeměpisně, ale i kulturně a tak zasahuje jak samotné pohoří, tak i šumavské podlesí, tedy celé okresy Český Krumlov, Prachatice, Klatovy.

NAČTI A ČTI – Šumava literární přiblíží různá místa Šumavy

Návštěvníci Šumavy mají novou jedinečnou možnost jak poznávat toto území. Díky projektu Šumava literární se přímo v terénu seznámí s daným místem tak, jak ho ve svých literárních dílech popsali různí autoři. Stačí k tomu pouze chytrý telefon, ve kterém je aplikace na čtení QR kódů.

Na různých místech regionu, více či méně známých, se budete setkávat s malými štítky v podobě samolepek nebo destiček, na nichž bude QR kod. Při načtení na mobil vás nasměruje na stránku, kde se nachází literární úryvek týkající se onoho konkrétního místa, samozřejmě doplněný o identifikační data knihy a fotografii obálky.

„Je to vlastně velmi jednoduchý, ale na druhou stranu velmi funkční projekt, který nás napadl společně s nakladatelstvím Driftbooks při vydávání e-knih o Šumavě,“ vysvětluje autor projektu Šumava literární ředitel Městského kulturního střediska Vimperk Jaroslav Pulkrábek.

Prostřednictvím QR kodů a úryvků z knížek se tak otevírá další možná cesta, jak poznávat historii i současnost, lidské osudy i přírodu Šumavy.

„Je to úžasný nápad. Šumava je totiž plná zajímavých, veselých, bohužel i tragických lidských i přírodních příběhů, které zachytili a popsali různí autoři během, nejméně dvou století. Návštěvníci Šumavy se ale k těm dílům málokdy dostanou. Tímto projektem je s nimi seznámíme a to přímo v terénu, v místech, kde se děj odehrává. Opravdu jsem rád, že my jako Správa parku máme možnost být součástí Šumavy literární, protože Šumava není jen úchvatná příroda, ale také kultura, poezie a stovky příběhů,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Roli šumavského průvodce přímo v terénu díky tomuto projektu tak přebírají jak díla klasická od V.V. Tomka, Karla Klostermanna, Ladislava Stehlíka, tak i ta současná Davida Jana Žáka nebo Martina Sichingera.

„Ten nápad se mi hodně líbí, je to výborná propagace literatury a Šumavy zároveň. Věřím, že to přivítají tisíce návštěvníků, kteří si buď přímo v terénu připomenou pasáže knih, které četli, nebo se seznámí s novými publikacemi, které ještě neznají,“ hodnotí projekt spisovatel David Jan Žák, autor knihy Návrat Krále Šumavy, ve které je zmíněn hřbitov v Českých Žlebech, kde najdete jeden z prvních deseti rozmístěných QR kódů.

Další QR kódy jsou v této chvíli rozmístěny například u Plešného jezera, u fary v Horní Vltavici, na Horské Kvildě, u školy v Borových Ladách nebo na Březníku. „Další budou určitě přibývat. Nechceme jimi zaplavit Šumavu, to není cílem, ale několik desítek jich ve finále určitě bude. Limitující je pouze to, jak rychle dokážeme přečíst ta díla, která o Šumavě vyprávějí. Musíme je totiž přečíst celé a vybrat to, na co chceme v terénu odkázat. Tady je určitě i prostor pro širokou veřejnost, která by nám s tím mohla pomoci a na jednotlivá díla a určité odstavce či kapitoly nás upozornit, třeba prostřednictvím e-mailu,“ vyzývá Jaroslav Pulkrábek.