Porota Šumavy Litery vybírá nejlepší šumavskou knihu…

Šestatřicet knih o Šumavě, které se v loňském roce objevily na pultech knihkupectví si v pondělí z prachatické knihovny odnesla porota festivalu regionální literatury Šumava Litera. Tým složený s typografa, nakladatele a spisovatele, knihkupce, knihovníka literárního redaktora či etnografa má za úkol vybrat ty, které na podzim získají cenu Johanna Steinbrenera.

„Dnes se v podstatě ujasnilo zařazení do kategorií. Někdy je těžké určit, zda se jedná o beletrii nebo naučnou literaturu. Mnohdy to není schopen definovat ani autor. Knížky si pak porotci rozeberou a vyberou své favority. Po prázdninách se pak sejdou opět, aby se dohodli na konečném pořadí,“ nastínil práci poroty ředitel Městského kulturního střediska ve Vimperku Jaroslav Pulkrábek. Právě tato organizace totiž již čtvrtým rokem festival pořádá.

Již při prvním seznámení s nominovanými knihami bylo znát, že do výběru každý z porotců promítá svoji profesi. „Například typograf, dříve než knihu otevře, tak se podívá na kvalitu vazby a tisku. Nakladatel a knihkupec zas knihu hodnotí z jiného úhlu. A tak dále.“ doplnil Pulkrábek.

Svůj hlas však mou dát i čtenáři a to prostřednictvím hlasování, které se od července do konce října uskuteční v knihovnách prachatického okresu.

Seznam knih, které jsou do letošního ročníku nominovány, je zveřejně na webových stránkách Šumavy Litery (ZDE) spolu s dalšími téměř sedmi stovkami knih, které o Šumavě vyšly v minulosti.

(foto S. Hubáček – Deník)

O pořadí bude rozhodovat porota ve složení:

Jan Cempírek – předseda (spisovatel, nakladatel, vydavatel)
Hana Soukupová (literární redaktor, etnograf)
Jan Viener (typograf)
Hana Mrázová (ředitelka knihovny)
sestry Milisterferovi (knihkupci – jeden společný hlas)