Přednáška „Kudy chodil Karel Klostermann“

Strakonice / Společenský sál Šmidingerovy knihovny – čtvrtek 1. 3. 2018 od 17.00 hod – Přednáška Františka Sáčka ku příležitosti 170. výročí od narození a 95. výročí od úmrtí spisovatele Karla Klostermanna. Kresby J. Dvořáka Šumavského. Průřez dílem K. Klostermanna a životem z Haagu do Štěkně. Nově objevená rodová linie na Strakonice. Originální film pohřbu spisovatele z roku 1923. Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice.

DOPORUČUJEME… / Výstava k 170. výročí narození Karla Klostermanna… / V prostorách Státního okresního archivu ve Strakonicích byla 13. února 2018 zahájena výstava o životě a díle slavného šumavského spisovatele Karla Klostermanna a potrvá do 23.března 2018…

Vystaveny budou materiály z pestré sbírky pana Františka Sáčka, který se touto osobnostní dlouhodobě zabývá. Vystaveny jsou též ilustrace bývalého ředitele archivu Mgr. Jana Olejníka.