Revue Šumava v proměnách času II

NOVINKY…/ Revue Šumava v proměnách času II je členěno do 7 kapitol, na 250 stranách obsahuje 11 odborných článků s bohatým obrazovým doprovodem. Vydal Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek v říjnu 2016.

obálka-II.HISTORIE
Jan Benda Situace na území Šumavy od jara do podzimu roku 1938 pohledem situačních zpráv
Jan Ciglbauer Šumavané odsouzení k trestu smrti u Mimořádného lidového soudu České Budějovice
ŽIVOT
Petr Jelínek Hořické pašijové hry. Připomínka 200. výročí zahájení novodobé tradice
Marie Kusovská – Luděk Šídlo Vojenské újezdy a jejich role v populačním vývoji šumavských obcí
LIDÉ
Franz Haudum Po stopách sklářského rodu Blechingerů na této i oné straně Šumavy
Marek Vašut Navždy beze cti. Životní osudy důstojníka československé armády a konfidenta Sicherheitsdienst Rudolfa Petříka (1894–1946)
ZANIKLÁ MÍSTA
Petr Jelínek Zvonková / Glöckelberg. Místo s poetickým názvem a pohnutým osudem
Luděk Němec Historie zaniklé obce Krásná Hora u Českých Žlebů
PAMÁTKY
Jiří Havlice
Vítkův Kámen u Svatého Tomáše na Šumavě. Historie, stavební vývoj a výsledky posledních průzkumů hradu
LITERATURA
Marta Ulrychová Stilzel, der Kobold des Böhmerwaldes (Stilzel, skřet šumavský) Hanse Watzlika z hlediska typologické analýzy
PŘÍRODA
Alena Vydrová Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) na Šumavě

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek byl založen na počátku roku 2009 v Horní Plané a sdružuje zájemce o šumavskou historii, vlastivědu a národopis. Ve svém záhlaví nese jméno rodáka z Předního Hamru u Horní Plané, univerzitního profesora Dr. Gustava Jungbauera, významného národopisce Šumavy a spoluzakladatele někdejšího Šumavského muzea v Horní Plané, které bylo založeno jako první šumavská muzejní instituce na počátku 20. let minulého století.