Volary a Volarští

Představujeme nominované knihy… / Kniha „Walleren und Wallerer“, jedno z nejkrásnějších německých místopisných děl, vyšla v roce 1921 jako čtvrtý díl řady „Bőhmerwälder Dorfbücher“. Autorem byl tehdy mladý doktor filozofie a pozdější gymnaziální profesor, znalec dialektů a národopisec Šumavy Rudolf Kubitschek a jihočeský badatel historie Valentin Schmidt…

a063-274x400Volary a Volarští

Rudolf Kubitschek, Valentin Schmidt (1921), Paul Praxl (1972)
Z německého originálu přeložil Helmut Wagner
V roce 2015 vydalo Město Volary
Vydání 1000 kusů
ISBN 978-80-260-09083-0

Od vydání knihy do jejího nového zpracování (Praxl,1971), v němž nezůstala jediná věta bez kontroly a bylo přihlíženo k mnoha rozptýleným listinám a spisům, bohaté starší a novější literatuře a do dnešní doby nepřerušené ústní tradici, uplynulo půl století. Archivní nálezy a moderní způsob komparativní historie osidlování přinesly nové poznatky o původu obce a s tím spojenou interpretaci jejího názvu a umožnily vysledovat život a práci mnoha rodin od 16. století do dnešní doby.

Paul Praxl, volarský rodák, historik a archivář z bavorského Waldkirchenu, a dodnes publikující badatel věnoval knihu, jakou dosud nemá žádná jiná obec na Šumavě, Volarům a Volarským. Díky spolupráci s renomovanými badateli Zlaté stezky v Prachaticích dal souhlas s poznámkami, doplňky a úpravami v původním textu k překladu knihy do češtiny.

Knihu „Volary a Volarští„ přeložil Helmut Wagner, student oboru historie „Zlatá stezka“ Univerzity třetího věku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho vytříbená jazyková vybavenost, hluboký zájem o historii a píle s odbornou supervizí textu garanta badatelského studijního oboru a důvěrného znalce Zlaté stezky PhDr. Františka Kubů z Prachatického muzea byly zárukou kvalitního českého překladu.

Monitor médiíí: http://www.zsf.jcu.cz/ 12. 2. 2016…/ https://czv.jcu.cz